Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення зборів


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕБУС УКРАЇНА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49100 м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 276, офіс 6, у відповідності з п. 5
ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 15 лютого 2012 року об 11:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 09.02.2012 року.

Порядок денний:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

4 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

   В період до дати проведення позачергових Загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49100, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 276, офіс 6, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Кононова К.Ю.

                                                    Директор Товариства – Кононова К.Ю.
ProEmitent.INFO